Behandling af udviklingstraumer I

For nogle mennesker er hverdagen svær at håndtere. Det kræver mange kræfter at være i kontakt med andre mennesker og dagligdags ting kan blive uoverskuelige. For en særlig udvalgt del af dem, har jeg lavet en terapigruppe. For at passe ind i gruppen skal man kunne genkende flere af nedenstående punkter og ønske at ændre det:

  • Følelsen af at være mindre værd end alle andre
  • Overbevisninger om at ingen vil én
  • Uro
  • Følelser af skyld
  • Skam over at være

Gruppen er et tilbud der er særligt målrettet mennesker der har eller har haft diagnosen; ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur (måske samtidig med andre diagnoser). Andre der kan genkende problemområderne er også velkomne. Typisk har gruppedeltagerne vanskeligt ved at fungere på mange forskellige områder; arbejdsmæssigt, hverdagsagtige rutiner, socialt både ift. venner, familie og i parforhold. Måske har man taget en uddannelse, som man har svært ved at få brugt.

Hvorfor terapi?

Når man har ængstelige evasive træk i sin personlighed er hverdagen ofte slidsom. Mange føler sig ensomme, men tør ikke at have andre mennesker tæt på. Nogle har udviklet uhensigtsmæssige strategier til at klare sig f.eks. at være voldsomt selvkritisk, for at andres mulige kritik ikke kan ramme dem, eller altid at forberede sig på det værste, så de ikke kan blive ubehageligt overrasket. Ofte har strategierne ikke en hensigtsmæssig virkning og kan ovenikøbet risikere at føre til både depression og angst, eller bare generelt være hæmmende for at man kan udfolde sit potentiale. Det er hensigtsmæssigt at blive bevidst om sine egne strategier, så man kan tage stilling til om det virker eller man hellere vil begynde at gøre noget andet.

Det kræver hårdt arbejde og meget mod at ændre på noget, som har været på en bestemt måde i meget lang tid! Men det er det hele værd og jeg kan anbefale at give det en chance.

Gruppeterapi

Når man føler sig mindre værd og har svært ved at stole på andre mennesker, så er gruppeterapi noget af det man har mindst lyst til. Det er svært at forestille sig hvordan terapi kan gøre en forskel og man kan være bange for om man kan finde ud af det eller for hvad de andre vil tænker om én.

For de fleste er det rart at møde andre, som kæmper med de samme vanskeligheder. Det er rart at mærke forståelse og ikke føle sig til besvær eller anderledes. Det ikke noget man mærker den første tid, men når man er faldet til i gruppen og begynder at arbejde med sig selv, så vil det føre til en ændring, som får betydning, også for ens liv udenfor gruppen.

Praktisk

Gruppen består af fire deltagere og en psykolog. Vi mødes i 1 time ad gangen hveranden uge. I øjeblikket ligger gruppen tirsdag i ulige uger kl. 12.30-13.30. Det koster 325 kr. pr. gang at deltage i et forløb, uanset om du er forhindret i at komme.