+Om mig

Fagligt og personligt fundament:

Jeg hedder Sara, er 47 år og uddannet Kandidat i Psykologi fra Københavns Universitet i 2006 og autoriseret i 2011. Jeg har derudover læst psykologi i England og Frankrig, samt Pædagogik på KU. Desuden har jeg læst fag på Musik og Sociologi på KU.

Siden 2010 har jeg haft selvstændig privat praksis.

Mentaliseringsbaseret terapi

Mit speciale var primært funderet på mentaliseringsbaseret teori. Det var den menneskelige og udviklingsteoretiske forståelse som gav mest mening for mig, på det tidspunkt. Efterfølgende har jeg fulgt et supervisionsforløb i mentaliseringsbaseret terapi med Anthony Bateman, og har forskellige former for efteruddannelse i MBT, blandt andet Mentalization-Based Treatment: Certificate course – practitioner level fra Anna Freud Centret i London.

Neuroaffektiv terapi

De senere år har jeg været meget optaget af hjernen. Jeg læser alt hvad jeg kan nå, og efteruddanner mig indenfor neuropsykologi og terapi, i det omfang det er muligt for mig.

Udviklingstraumer

I forlængelse af interessen for hjernen, har jeg fået en stor interesse for hvordan udviklingstraumer påvirker nervesystemet og hjernens måde at fungere på. Det har ført mig til EMDR, som er en meget konkret metode til behandling af traumer. Derudover er jeg i gang med en uddannelse i NARM, som er særligt rettet mod behandling af udviklingstraumer.

Al viden omkring traumer peger i retning af at man bliver nødt til at få kroppen med i behandlingen. Traumer kan man ikke behandle kun ved at snakke om dem, for de er lagret i kroppen, og skal derfor integreres og forløses derfra. Min interesse i kroppen har ført mig til TCTSY (traumesensitiv yoga), yinmind, og SOMA embodiment.

Tilknytning

Et andet fundament i min behandling er tilknytning. Hvis man har været udsat for traumer i sin barndom, har man oplevet tilknytningsrelationer som har været helt eller delvist uhensigtsmæssige.

I terapien er det vigtigt at man får nye erfaringer med tilknytning. Det er derfor vigtigt at vores relation bliver betydningsfuld, så vi kan undersøge alt det det sætter i gang, at være i en relation. Vi skal f.eks. se på hvilke dårlige strategier du har taget med dig fra barndommen, for at håndtere at være i en relation.

Egenterapi

Jeg har selv været i et langt terapeutisk forløb, hvilket har været altafgørende for mit liv og for mit fundament som psykolog. Derudover har jeg været i to års gruppeterapi i forbindelse med min efteruddannelse og en masse andet spændende. Jeg er løbende i forskellige former for terapeutiske forløb, eksempelvis GIM (Guided Imagery and Music), NARM (NeuroAffective Relationel Model), og MNRI (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration). I øjeblikket er jeg i et Rolfing forløb, og interesserer mig for Feldenkrais metoden.

Tidligere ansættelser mv.

Inden og under mit studie havde jeg en del ansættelser, som har været vigtige for min forståelse af mennesker. Jeg har også en del erfaring med både kontanthjælps- og dagpengesystemet, men det er jo typisk ikke noget man skriver på en liste over sine erfaringer. Men det har haft stor indflydelse på min forståelse af systemer og mennesker.

Du kan læse mere om mine tidligere ansættelser her.