Terapeutisk mødregruppe

At være på barsel er for mange en meget sårbar tid. Udover påvirkningen fra hormoner, oplever mange at være langt mere alene end de er vant til. Samtidig står man med ansvaret for et andet menneske, hvilket kan være overvældende.

Med en terapeutisk mødregruppe er mit håb at give mødre mulighed for at få bedre fodfæste i en ny verden, at få viden om børns udvikling fra et psykologisk perspektiv, at få talt svære oplevelser igennem, så de ikke forstyrrer forholdet til én selv eller barnet, og tage stilling til deres egen forældrerolle.

Få fodfæste

Forældre bliver ofte mødt med en mængde fastlåste ideer om hvordan man gør tingene rigtigt. Alle har en mening om amning, fødsler, sutter, søvn, mængden af tøj, trøst osv. Det kan hurtigt give grobund for en frygt for at gøre tingene forkert.

I gruppen er målet at få øje på de uendelig mange måder man kan gøre tingene rigtigt.

Viden

Jo mere viden man har om hjernen, nervesystemet og psykisk udvikling, des lettere bliver det at forstå sig selv og sit barn. Det bliver lettere at navigere og finde ro med det man gør, også når man ikke gør det mest optimale.

Så vidt det er muligt, vil jeg koble temaerne i gruppen, med min viden om hjernen.

Svære oplevelser

Mange har svære oplevelser i forbindelse med at blive mor. Det kan være problemer under graviditet eller fødsel, sygdom, overraskende reaktioner fra ens kæreste eller noget helt andet som ikke blev som forventet.

Det er vigtigt at få det bearbejdet, så det ikke ligger og forstyrrer ens følelser.

Social arv

I dag ved vi langt mere om børns psykiske udvikling end man gjorde tidligere. Tidligere var der meget fokus på opdragelse og opførsel, hvor der i dag er større fokus på trivsel. Mange voksne har oplevet en utilstrækkelig opvækst, på det følelsesmæssige område. Det er vigtigt at få en bevidsthed om hvad man vil videreføre, og hvad man helt sikkert ikke vil give videre til sine børn.

Gruppen giver plads til at undersøge hvilke faldgruber man har med sig fra sin egen opvækst.

Praktisk

Der er i øjeblikket ingen mødregruppe, men henvend dig, hvis du er interesseret.