Individuel terapi

Individuel terapi hos mig, handler om hvad du gerne vil have ud af terapien. For mange er det faktisk et rigtig svært spørgsmål, de vil bare gerne have det bedre. En del af det terapeutiske arbejde går med at indkredse hvad ”bedre” betyder, og hvad der forhindrer én i at have det på den måde.

Forståelse

Typisk har man brug for at forstå sig selv bedre. Hvorfor handler, tænker og føler man som man gør? Når man først forstår det, giver det også god mening hvorfor man ikke ”bare” kan lade være eller ”bare” kan gøre noget andet.

Hjernen

Forståelsen bliver ofte bygget på en viden om hvordan hjernen fungerer og hvad den gør for at håndtere alt det vi udsættes for. Strategier der er hensigtsmæssige på et tidspunkt, kan spænde ben for os når de bliver brugt, hvor de ikke er nødvendige.

Det kan eksempelvis være at man har været nødt til at gemme sin vrede langt væk, for at beskytte enten relationen til en omsorgsgiver eller sig selv. Hvis man som voksen ikke har fat i sin vrede, risikerer man at få sine grænser overskredet eller eksplodere uhensigtsmæssigt når systemet ikke kan bære mere.

Udviklingstraumer

De fleste mennesker der er vokset om med udviklingstraumer, har svært ved at erkende at det var så slemt. Systemet har indrettet sig på at det var normaltilstanden. Udviklingstraumer handler ikke om hvad der er sket, men om hvordan nervesystemet har reageret. En konstant oplevelse af ikke at få tilstrækkelig hjælp til at håndtere sine følelsesmæssige reaktioner, er traumatiserende. Det sætter nervesystemet i forhøjet alarmberedskab.

Forhøjet alarmberedskab

Når man ikke får den hjælp man har brug for, mister man muligheden for at lære, at verden er et sikkert sted og jeg er en person der er værd at hjælpe.

Hvis dem som bør hjælpe én, derudover er dem som skader én, mister man også muligheden for at forsvare sig og dermed følelsen af sikkerhed i sig selv, at jeg kan klare mig. Man lærer at alt i verden kan være farligt, og jeg er afmægtig.

Når man lærer i sin grundvold, at man ikke kan forsvare sig og ikke får hjælp, så er det klart at ens nervesystem er i konstant forhøjet alarmberedskab.

Ro, sikkerhed, tilknytning

Det er vigtige arbejdspunkter for de fleste; At få følelsen af at være i sikkerhed, så de nu kan slappe af. At få tillid til at de nu kan klare det de bliver udsat for. At det er sikkert at knytte sig til andre mennesker.

Stille og roligt arbejder vi med at skrue ned for alarmberedskabet.