Gruppe for terapeutisk udvikling

Denne gruppe er for alle der gerne vil arbejde terapeutisk i en gruppe, og som har selvværd, egenomsorg og affektregulering som kernearbejdspunkter. Diagnoser som stress, angst, depression, OCD, selvskade, ængstelig personlighedsstruktur eller spiseforstyrrelser kan være på spil, men gruppen tager ikke udgangspunkt i diagnoser.

Tidligere var denne gruppe for perfektionister, som knoklede for at opnå toppræstationer i håb om at det kunne give dem følelsen af værdi. Mange havde en voldsom selvkritik som var problematisk særligt i sociale relationer, samt en konstant følelse af ikke at gøre det godt nok. Perfektionisme er stadig et tema i gruppen, men ikke nødvendigvis det primære fokus.

Praktiske oplysninger

Gruppen består af 6 deltagere og en terapeut, og mødes hver anden tirsdag (lige uger) kl. 15-17. Der er tavshedspligt og mødepligt i gruppen, både for gruppemedlemmer og terapeut. Det koster 375 kr. pr gang. at deltage.

På nuværende tidspunkt er gruppen så velfungerende, at det kræver et forudgående terapeutisk forløb at blive optaget i gruppen. Vi kan vurdere ved en visiterende samtale om gruppen er relevant for dig.