+OCD

Når man søger en beskrivelse og forklaring på OCD støder man oftest på biologiske og ældre psykoanalytiske forklaringer – med tilsvarende behandlingsformer. Min erfaring fra min kliniske praksis er, at de forståelser ikke er fyldestgørende og måske heller ikke hensigtsmæssige. Jeg vil herunder beskrive min forståelse og tilgang til behandling, som tager udgangspunkt i mit teoretiske fundament og mine erfaringer med de mennesker jeg arbejder med.

Ude af kontrol

De fleste oplever OCD som noget der har taget magten over dem og de har mistet kontrollen. De rydder op selvom det er svært at finde noget der ikke allerede ligger på sin plads, eller bliver ved med at forsøge at finde en løsning på noget de ikke har indflydelse på. Det er anstrengende og irrationelt.

For de fleste er det frustrerende at kunne se, at det de gør eller tænker, er unødvendigt og dårligt for dem, samtidig med at de ikke kan lade være. Mange oplever det også som skamfuldt og har mange selvbebrejdelser.

Onde cirkler

Mange oplever at de handler eller tænker tvangsmæssigt, for at dæmpe en uro. De opdager først at de er urolige, når de står og støvsuger eller lægger tøj sammen. Når de skælder ud på sig selv over ikke at kunne styre det eller at det er latterligt det de gør, fører det til mere uro og yderligere trang til at udføre de angstdæmpende handlinger.

Angstdæmpende

Der er stor enighed om at OCD handler om en ureguleret tilstand i nervesystemet forbundet med forskellige stresshormoner. Kroppen reagerer altså på en stresstilstand som den forsøger at håndtere med OCD. Desværre er håndteringen ofte uhensigtsmæssig og effekten er kortvarig og tager ikke fat om den udløsende årsag til stresstilstanden.

Affektregulering

Nyere psykologiske teorier beskæftiger sig med udviklingen af affektregulering; altså hvordan vi lærer at falde til ro når vi er bange eller vrede, blive glade igen når vi er kede af det osv. Det er min erfaring at mennesker der har problemer med OCD, har svært ved håndtere deres følelser. At kunne regulere sine affekter er ikke noget man er født med, men noget man skal lære, som udgangspunkt gennem sine primære omsorgspersoner. Hvis man ikke lærer det som barn, må man søge hjælp til at lære det som voksen. Det er ikke noget der bare kommer af sig selv. På den anden side er det ikke enten – eller. Alle har lært noget.

Skam

Det er mit indtryk at mange med et stort behov for kontrol, har en let vakt skam. Jeg oplever at folk sidder fast i en cirkel af skam, kontrol, mere skam, mere kontrol. Det er vigtigt at få en forståelse for kontrollen og det tvangsprægede, så det ikke kører i ring og forstærker hinanden. Typisk er kontrol trådt i stedet for regulering af følelser.

Følelser

I en ekstremt kort version handler affektregulering om at lære hvordan følelserne kan mærkes i kroppen, få en forståelse for hvorfor hvilke følelser kommer, og få forskellige muligheder for at håndtere dem. Når man kan det har man, ideelt set, ikke længere brug for sin OCD.