+Omsorgssvigt

Jeg skrev denne side om omsorgssvigt, før jeg kendte begrebet udviklingstraumer. Det er en fin nok side, men for en mere opdateret version af mig, skal du læse om udviklingstraumer, under individuel- og gruppeterapi.

Omsorgssvigt

Mange mennesker jeg møder, tænker at omsorgssvigt handler om vold, seksuelle overgreb, alkoholmisbrug o.lign. Hvis der har været mad på bordet, rent tøj og alt har set rimelig pænt ud udadtil, så tænker de fleste ikke at der er tale om omsorgssvigt. Men omsorgssvigt kommer til udtryk både i en aktiv og en passiv form.

Definition

Den korte definition af omsorgssvigt er: utilstrækkelig varetagelse af omsorgen overfor en person der er afhængig af omsorg.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt

Når der er tale om omsorgen for et barn, så er det naturligvis ikke tilstrækkeligt med mad, tøj og at barnet ikke bliver slået. For at nervesystemet kan komme i balance, og hjernen kan udvikle sig hensigtsmæssigt, er det nødvendigt med følelsesmæssigt tilgængelige voksne.

Hvis ikke barnet mødes med den form for omsorg, frarøves det eksempelvis muligheden for at udvikle følelsen af mening og værdi. I det hele taget forbliver følelseslivet uudviklet.

Passivt omsorgssvigt

Denne passive form for omsorgssvigt er typisk ”ingens skyld”, fordi forældrene ikke formår det som er nødvendigt. Det forstår børnene ofte godt og prøver måske at beskytte forældrene. Omsorgssvigtet er ikke noget forældrene har gjort, men noget de ikke har gjort. Det gør det sværere at sætte fingeren på problemet, fordi det udadtil har set relativt pænt og normalt ud.

Aktivt omsorgssvigt

Selvom et aktivt omsorgssvigt typisk er “nogens skyld”, så ender det ofte med at være barnet der føler sig skyldig. Mange tager den følelse med sig ind i voksenlivet. De bebrejder sig selv at de ikke er kommet over det, og stadig sidder og har ondt af dem selv. De forstår ikke hvorfor de ikke kommer videre, når så mange andre der har haft det værre, er videre.

På den måde fortsætter mange en form for aktivt omsorgssvigt overfor sig selv.