+Personlighedsstruktur

Begrebet personlighedsforstyrrelser er heldigvis ved at gå af mode. De fleste synes, at det er meget ubehageligt at blive defineret som en forstyrret personlighed, hvilket i bund og grund også er meget misvisende. Som jeg ser det, er det udviklingen af personlighedsstrukturen der er blevet forstyrret. Det kan føre til, at nogle af de træk vi alle har, er blevet uhensigtsmæssigt dominerende. Det kan besværliggøre ens mulighed for at opnå en tilfredsstillende livskvalitet.

Jeg har arbejdet med mange mennesker, hvis vanskeligheder hænger sammen med deres personlighedsstruktur. Jeg vil herunder beskrive hvad jeg mener med det, hvilke diagnoser jeg har mest erfaring med, hvilke særlige træk der er ved de diagnoser, og hvordan jeg tænker terapi kan hjælpe.

Vanskeligheder og personlighedsstruktur?

Når jeg taler om vanskeligheder, der hænger sammen med personlighedsstrukturen, så mener jeg træk man kan have som menneske, som gør det besværligt for én i hverdagen, særligt ift. andre mennesker.

Et træk kan f.eks. være, at man har svært ved at have tillid til andre. Det kan gøre at man generelt er urolig og på vagt, eller direkte angst. Det kan gøre det svært at fungere på en arbejdsplads, svært at være åben og ærlig overfor ens venner eller svært at være i et parforhold, hvor man bliver nødt til at have et andet menneske tæt på sig, hvilket er umuligt uden at have tillid til den anden.

Et træk kan også være at man tænker meget dårligt om sig selv f.eks. jeg er dum, grim, doven og uintelligent. Nogle oplever at have en stemme der konstant siger noget negativt. Når det er tilfældet, er det svært ikke at blive ked af det og måske deprimeret. Ift. andre mennesker kan det blive svært at fungere, når man taler sig selv ned. Man bliver tilbøjelig til at høre det de andre siger som kritik, fordi man forventer at andre er enige med ens egen kritiske stemme. Risikoen er, at man forsvarer sig eller angriber tilbage, hvilket kan gøre relationerne til andre mennesker virkelig anstrengende og ufri.

Disse træk er typisk en måde man har fungeret på meget længe, måske hele livet. Derfor tænker mange at det ikke kan ændres. Det er min erfaring at man godt kan ændre på disse træk og strukturer, men det går langsomt og det er hårdt. Men det er jo også hårdt at fungere på den gamle måde.

Diagnoser

De diagnoser jeg har mest erfaring med, er:

Ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur

Dependent personlighedsstruktur

Tvangspræget personlighedsstruktur

Borderline personlighedsstruktur

Jeg vil under hver diagnose gennemgå de træk som er mest fremtrædende og give et indblik i hvordan det kan forstås teoretisk. Derudover vil jeg skrive lidt om hvordan jeg tænker at terapi kan være hjælpsomt. Det er min klare overbevisning at en diagnose er et øjebliksbillede, som kan bruges til at søge og forhåbentlig få målrettet hjælp. Det er ikke en livstidsdom! Efter endt behandling er man lige så tosset som alle andre normale.