+Selvskade

Måderne og årsagerne til selvskade er utallige. Det kan være både synligt og usynligt. Det kan være blevet en vane, så det næsten ikke bliver lagt mærke til og anerkendt som ”noget”. Det kan være afhængighedsskabende. Det kan være et forsøg på at råbe op og blive taget alvorligt. Eller det kan være den måde du klarer hverdagen og dine følelser på.

Det virker

Det værste er i virkeligheden at det virker. Når du kommer til skade, har kroppen et system til at regulere smerten. Kroppen producerer endogene opioider som eksempelvis endorfiner, som er smertelindrende. Der kan også produceres stoffer der reducerer stress og giver en fornemmelse af ro. Det sker i den parasympatiske del af det autonome nervesystem, og er altså noget der sker uden at vi kan kontrollere det med vores vilje. På den anden side kan vi snyde kroppen, som ikke kan kende forskel på om vi har skadet os selv eller er kommet til skade.

Det virker ikke

Problemet er, at det ofte giver bagslag. Selvskade er ofte forbundet med så megen dårlig samvittighed og selvbebrejdelser, at den ro man umiddelbart opnår hurtigt bliver overtrumfet af uro. Så risikerer du at det hele begynder forfra.

Erstatning af selvskaden

Hvis du vil arbejde i terapi med din selvskade kræver det mod og tålmodighed. Ofte er det nødvendigt at forstå hvad selvskaden hjælper med og hvilken funktion den udfylder. Den er en hjælper, men en dårlig hjælper. Det bliver du nødt til at have en forståelse og rummelighed overfor – i stedet for bare at skælde ud og tage den væk. Du har brug for at sætte en anden hjælp i stedet.

Det kan være svært at se sig selv i øjnene og indse hvordan det egentlig er man behandler sig selv. Du ville aldrig behandle andre så dårligt. Samtidig tager det lang tid at ændre gamle vaner og funktionsmåder, så det er frustrerende at indse noget, uden straks at kunne ændre det.

Som med al anden afhængighed tager det tid at vænne sig af med det. Det er et langt sejt træk, at sætte noget andet i stedet for selvskaden – men i det lange løb, er det sliddet værd.