Terapigrupper

Gruppeterapi

Jeg har i øjeblikket to forskellige tilbud om gruppeterapi. Begge grupper arbejder med udviklingstraumer dvs. senfølger af et opvækstmiljø som ikke var hensigtsmæssigt ift. at udvikle sig sundt psykisk.

Behandling af udviklingstraumer I

Tidligere var denne gruppe for perfektionister, som altid knokler, men aldrig synes det bliver godt nok – uanset hvad resultatet bliver. Gruppen arbejder stadig med samme temaer; indre kritiker, manglende tillid til verden og til sig selv, vanskeligheder med at berolige sig selv, katastrofetanker, uhensigtsmæssige sikkerhedsstrategier og meget andet. Læs mere

Behandling af udviklingstraumer II

Denne gruppe var tidligere for mennesker med diagnosen ængstelig, evasiv personlighedsstruktur. En lille gruppe for dem som har det rigtig svært med grupper, men som netop derfor kan have meget ud af, at det terapeutiske arbejde foregår i en gruppe. Det primære mål med gruppen er, at deltagerne bliver trygge nok til at få lyst til at kunne åbne sig for hinanden. Altså at arbejde på at få tillid til at man er et ligeværdigt menneske, som andre gerne vil lære at kende. Hvis du synes det lyder virkelig forfærdeligt, så er du nok målgruppen. Læs mere.