Tidligere ansættelser

PCS

Jeg har haft flere ansættelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), som er en afdeling under psykiatrien i HS. Jeg har primært arbejdet med behandling af personlighedsforstyrrelser og primært ud fra en mentaliseringsbaseret forståelsesramme. Derudover har jeg arbejdet med mennesker med depression, angst, OCD, spiseforstyrrelser, samt senfølger af seksuelle overgreb.

TUBA

TUBA er en frivillig organisation, som tilbyder gratis terapi til unge og voksne, som er børn af alkoholmisbrugere. Jeg arbejdede med meget forskellige unge, hvor nogle havde brug for at få bearbejdet voldsomme traumatiske overgreb fra barndommen, mens andre havde brug for at få hjælp til vanskeligheder i deres aktuelle hverdag. Det gav mig en stor forståelse, for den betydning opvæksten har for ens muligheder for at udvikle sig som menneske.

LMS

Mens jeg var studerende arbejdede jeg i en del år frivilligt i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Anoreksiforeningen. Jeg lavede både telefonrådgivning og bestyrelsesarbejde. Det gav mig en stor viden om behandlingssystemet, samt de spiseforstyrredes perspektiv og vanskeligheder.

Børn

Inden og under mit studie har jeg arbejdet meget med børn. Først i normale daginstitutioner, senere i specialinstitutioner med børn med funktionsnedsættelser, samt omsorgssvigtede børn på behandlingsinstitutioner. Jeg har også arbejdet med kræftramte børn.

Kvinder

Jeg har også haft flere ansættelser som vikar for pædagog oa. på institutioner for voldsramte kvinder, og på opholdssteder. Derudover har jeg arbejdet som patientvagt i psykiatrien, for unge med spiseforstyrrelser.

Diverse

Så er der selvfølgelig en lang række jobs som jeg har haft bare for at tjene nogle penge. Handicaphjælper er et af de bedre, men hårdere jobs. Derudover har jeg haft en uendelig lang række underbetalte skodjobs, som primært lærte mig noget om at være nederst i hierarkiet.