Sara Hauge

Terapi

Tidligere forløb

Kreativitet

I slutningen af sæsonen arbejder vi med kreativitet, forstået som en kreativ livsudfoldelse, hvor lyst er det bærende element. Et sted at leve sit liv fra, hvor der er meningsfuldhed og ro. Meget i vores samfund er styret af nytteværdi og funktionalitet, som får os til at sætte tempoet op, og det kan gøre det svært at mærke og forfølge sine ønsker.

Kreativitetens tre faser forstyrres hurtigt af gamle overlevelsesstrategier. Derfor kigger vi også på dem.

Forår 2024 – mod

Vi fortsætter med at arbejde med; mod. Mod hænger uløseligt sammen med frygt. Hvis du ikke er bange når du gør ting, er du ikke modig, så gør du det bare. Derfor arbejder vi med frygt. Hvordan håndterer kroppen når noget er farligt? Hvad sker der i kroppen, hvis vi ikke falder til ro, efter at have været bange? Eller hvis vi i længere tid (måske en hel barndom) ikke kommer i sikkerhed?

Vi har brug for frygt, til at passe på os, når noget er farligt. Hvis det reelt ikke er farligt, har vi brug for at være mindre bange eller finde ud af hvad vi egentlig er bange for. Nogle gange er det vi er bange for slet ikke til stede i vores hverdag, men vi kan blive fanget ind af gamle ideer om at blive grinet ad, udstødt af gruppen eller at være grundlæggende uelskelige.

Så forløbet handler både om at blive mere tryg i verden og ved sig selv, og finde ud af om det vi frygter reelt er en risiko. Når det er på plads, vil der bedre være mulighed for at handle frit og gøre det man har lyst til.

Lyset i mørket

Efterår/vinter 2023

Temaet handler om at være i det “nu” der er, i stedet for at bruge kræfter på at bekymre sig om fremtiden eller ærgre sig over fortiden. Når vi ikke er i vores nu, risikerer det at formørke vores liv. Derfor handler efterårets tema om at finde det lys der altid er.

Vi vil gerne forandre, forbedre og forfine, hvilket jo er fint, men der er også noget der er godt nok som det er, lige nu. Jo mere vi kan mærke det, des mere ro skaber det. Det giver mere overskud til at tage sig af det der kommer.

Mere kropslig ro, hjælper vores hjerner med at slappe af og ikke lede efter hvilke problemer der skal løses. Dermed kan man skabe gode cirkler, som ruster én bedre mod stressende situationer.

Ensomhed – samhørighed

Forår 2023

Vi har alle brug for at høre til. Når vi hører til, føler vi os i sikkerhed og vores nervesystem bliver roligere. Følelsen af at høre til, hænger sammen med vores tidligere oplevelser i livet og måden vores hjerne fungerer på.

Den kultur vi lever i og den stressende hverdag der møder mange af os, påvirker vores evne til at forbinde os med hinanden. Derfor (og af mange andre grunde) har mange af os følelser af ensomhed.

Vi tror måske det handler om at være sammen med andre mennesker, men hvis vi ikke kan forbinde os, er vi stadig ensomme, også sammen med andre. Vi bliver nødt til at være til stede. For mange er det en hjælp at få bedre kontakt til sin krop, få beroliget nervesystemet og få et andet perspektiv på livet.

Det arbejder vi med i yin yoga om samhørighed.

At forbinde sig

Vinter/forår 2023

Vi begynder året med at arbejde med at forbinde sig; til verden, til sig selv og til andre mennesker. Vi lever i en individualistisk kultur og periode, hvor noget er gået tabt. Mange af os har svært ved at forbinde os, måske fordi vi ikke har lært det eller har dårlige erfaringer med det.

Når vi forbinder os, får vi følelsen af at høre til. Når vi hører til, mærker vi vores betydning og føler vi os i sikkerhed.

Sikkerhed og betydning, er de to ting nervesystemet konstant scanner omgivelserne for informationer om. Det afgør niveauet af alarmberedskab.

At tage imod

16. november, 30. november og 14. december handlede det om at tage imod.

Hvis man som barn har mange oplevelser af ikke at blive set eller ikke at blive forstået, er det faktisk livstruende. Man kan blive bange for ikke at have retten til at eksistere. Det kan skabe en grundlæggende tilstand af frygt.

Hvis frygt fylder meget i ens liv, bliver det svært at tage imod alt det gode livet også er. På den måde bliver man afskåret fra det som kan berolige én og give følelsen af at livet er værdifuldt.

At række ud

5. oktober, 19. oktober og 2. november

Forløbet handlede om at række ud, bede om hjælp, mærke sine behov. Det handlede om tillid til verden og sig selv.

Vi har alle erfaringer med at række ud til nogen der ikke er der. De oplevelser har sat sig i vores væv, og påvirker os, når vi ønsker at række ud til verden. Måske opgiver vi, fordi det føles håbløst. Måske undgår vi det, fordi vi har lært at det er svagt eller vi forventer at der kommer en pris der skal betales. Måske overvældes vi af sorg.

Når vi kan mærke vores behov og stå ved dem, når vi har tillid til at verden vil os det godt, og tillid til at vi gerne må få opfyldt vores behov, så bliver livet lettere at leve. Det bliver også smukkere.

I det her forløb arbejdede vi kropsligt med de erfaringer der ligger i vores væv, som påvirker vores handlinger i dag. Vi kigger på alle de ideer der ligger og afholder os fra at mærke vores behov og forvente at få dem opfyldt.

Afsky

24. august, 7. september og 21. september handlede det om afsky.

Afsky er et vigtigt område, fordi vi har brug for at mærke vores afsky for noget, for at kunne sige; ad, nej, det vil jeg ikke. Vi oplever alle at der er ting vi ikke har lyst til, som vi alligevel får overtalt os selv til. Jo mere vi er blevet nødt til at overhøre vores afsky og vores nej, des lettere er det. Dermed bliver det svært at sætte sine grænser og passe på sig selv. Derfor er det vigtigt at få fat i sin afsky.

Eksamensangst

17. maj handlede om eksamensangst.

Mens vi arbejder på at få beroliget kroppen og nervesystemet, så vi kommer til stede her og nu, fortæller jeg lidt om angst. Hvad er angst? Hvad prøver den at hjælpe med? Hvad vil være en bedre hjælp? Der vil være info om hjernen, kroppen og nervesystemet, som man kan lytte til eller lade være. Der vil være små tricks som man kan tage med sig og bruge hvis de giver mening.

Eksamensangst har fået sin helt egen side, som du kan se her.

Forandring

31. maj handlede det om forandring.

Hvordan kan man både have en følelse af at være god nok som man er, og ønske at forandre noget der ikke er godt nok? Hvordan slipper man for fejlfinding og bebrejdelser, samtidig med at man tager hånd om ting man har brug for at ændre? Hvor meget kan man forandre sig og stadig være den samme?

Det kræver mod at forandre sig. Man har altid en tryghed ved det der er, også selvom det er noget dårligt. Forandring kræver også tillid til sig selv og verden; en tro på at man kan klare det der kommer, men at man ikke behøver at klare alt alene.

Forløb á 5 gange (2021/2022), med følgende temaer:

være til – præcis som du er (8. marts)

gøre det du har lyst til (22. marts)

have det godt (5. april)

sige nej (19. april)

føle dig god (3. maj)

Forløb á 5 gange (2021/2022), med følgende temaer:

Bekymring – tillid  (30. nov.)

Selvkritik – værdi (14. dec.)

Frygt – mod (11. jan.)

Ensomhed – samhørighed (25. jan.)

Frustration – taknemmelighed (8. feb.)

Du kan gå til infosiden om terapeutisk yin yoga her.