Sara Hauge

Terapi

Gruppeterapi

Jeg kan sige rigtig, rigtig mange positive ting om gruppeterapi. Selvfølgelig er det billigere end individuel terapi, men det er langt fra den vægtigste grund til at vælge at være i en terapigruppe. Hvis jeg kunne, ville jeg selv gerne gå i min gruppe.

Fællesskab

Først og fremmest er jeg misundelig på det fællesskab deltagerne har. Jeg tror at mange tager gruppen med sig ud i verden. Når der sker noget svært eller ubehageligt (eller godt), ved de at de kan tage det med hen til gruppen og få det vendt. De bliver holdt og forstået på en måde som jeg ofte savner ude i “den virkelige verden”.

Jeg hører også fra tidligere deltagere i gruppen, at de har gruppen med sig ud i livet. Den er så forankret i dem, at de kan spørge den til råds eller mærke dens opbakning, når der er brug for det.

Respekt

Det man bringer op, bliver taget respektfuldt imod. Ofte er der en forståelse fra de andre deltagere, som man kan have svært ved at finde for sig selv. Det er ikke tandløse rygklappere, men mennesker der ser en og forstår det man gør, også selvom det måske ikke er det man ønsker at gøre.

Terapi

På det fundament arbejder vi mere klassisk terapeutisk. Vi arbejder med affektregulering, overlevelsesstrategier, skyld, skam og hvad der ellers er af spændende ting man kan være optaget af. Det er gruppen der bestemmer hvad der skal arbejdes med. Ofte påvirker vi alle hinanden og følges gennem forskellige temaer. I perioder kan vi have et særligt tema fx ensomhed. Uden at det er et must, kan vi så kredse om de forskellige issues, men med det tema i fokus.

Udviklingstraumer

Fælles for gruppedeltagerne er, at de kommer fra en barndom der har påvirket dem uhensigtsmæssigt, og at de ønsker at gøre sig fri af de påvirkninger. Det arbejder vi med på samme måde som i individuel terapi, men i et interesseret fællesskab.

Hjernen er meget formbar, hele livet igennem. Derfor vil et omsorgsfuldt, forstående og anerkendende fællesskab altid påvirke én positivt.

Diagnoser

Diagnoser bliver ikke brugt som kriterie for at blive optaget i gruppen. Mange deltagere i grupperne har gennem tiderne haft diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. De fleste har også haft angst, uden nødvendigvis at være diagnosticeret. Mange har også været depressive.

Diagnoser er altså hverken noget man skal have eller ikke skal have. De har kun den betydning som de har for den enkelte.

Grupper – praktisk

Jeg har to forskellige grupper til behandling af udviklingstraumer.

Den første gruppe er for mennesker der udadtil er velfungerende og “normale”, men indadtil har en følelse af at noget ikke er som det kunne være. Der vil typisk være ensomhed og mindreværd, som ofte stikker hovedet frem.

Vi mødes hveranden tirsdag kl. 15-17, i lokalerne på Istedgade.

Den anden gruppe er en lille gruppe, kun for kvinder. Den er for mennesker som typisk har det svært med grupper. Der er en grundlæggende følelse af ikke at være velkommen eller ikke at være berettiget til at være (i verden).

Det primære mål med gruppen er, at deltagerne bliver trygge nok til at få lyst til at kunne åbne sig for hinanden. Men vigtigst er det nok at respektere sine egne grænser. Her er et sted hvor man har lov til at være, præcis som man er.

Vi mødes to gange om måneden, tirsdag formiddag, i lokalerne i Istedgade.