Sara Hauge

Terapi

Gruppeterapi

Der er i øjeblikket ledig plads i grupperne.

At være sig selv

Et af mine mål for gruppen er, at den er et sted hvor man kan være sig selv. Mange af os har konstant parader oppe, for at sikre os at vi skjuler visse ting for vores omgivelser. At blive værdsat præcis som man er, uden at skulle ændre noget, gøre noget eller være dygtig, er værdifuldt. Det påvirker ens selvbillede og lyst til at være sig selv.

Når man kan mærke, at man er ok som man er, at man er værdifuld og værd at være sammen med, så er det lettere og mere trygt at være i verden.

Terapi

På det fundament arbejder vi mere klassisk terapeutisk. Vi arbejder med affektregulering, overlevelsesstrategier, skyld, skam, ensomhed eller hvad de enkelte deltagere er optaget af. Det er deltagerne i gruppen der bestemmer hvad der skal arbejdes med. Ofte påvirker vi hinanden og følges gennem forskellige temaer, men man kan også stå i en særlig situation, man har brug for at vende med gruppen.

Udviklingstraumer

Fælles for gruppedeltagerne er, at de kommer fra en barndom der har påvirket dem uhensigtsmæssigt, og at de ønsker at gøre sig fri af følgerne af de svigt der har været. Det arbejder vi med på samme måde som i individuel terapi, men i et interesseret og støttende fællesskab. Mange fortæller at de har gruppen med sig og “spørger dem til råds”, også længe efter de er stoppet i gruppen.

Ændring

Hjernen er meget formbar, hele livet igennem, derfor vil et omsorgsfuldt, forstående og anerkendende fællesskab altid påvirke én positivt. Det vil skabe en forventning om at blive mødt på den måde, og søge væk fra steder der ikke lever op til det. Des mere vi er i positive fællesskaber, jo bedre har vi det, og når vi har det bedre, søger vi sundere steder hen. Det er den positive spiral vi gerne vil understøtte i gruppen. Mange har lært at finde sig i for meget, affinde sig, indordne sig, hvor de giver køb på dem selv.

Diagnoser

Diagnoser bliver ikke brugt som kriterie for at blive optaget i gruppen. Mange deltagere i grupperne har gennem tiderne haft diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. De fleste har også haft angst, uden nødvendigvis at være diagnosticeret. Mange har også været depressive.

Diagnoser er altså hverken noget man skal have eller ikke skal have. De har kun den betydning som de har for den enkelte.

Grupper – praktisk

Jeg har to forskellige grupper til behandling af udviklingstraumer. For begge grupper gælder det, at et individuelt terapeutisk forløb inden grupperforløbet, er hensigtsmæssigt.

En grundlæggende følelse for de fleste gruppedeltagere er, at de udadtil er velfungerende, men indadtil oplever at noget ikke er som det kunne være. Der vil typisk være ensomhed og mindreværd, som indimellem stikker hovedet frem.

Den ene gruppe mødes hver anden tirsdag kl. 15-17, og der er maksimalt 6 deltagere i gruppen.

Den anden gruppe mødes hver anden tirsdag kl. 14.30-15.30, og der er maksimalt 4 deltagere i gruppen.

Man kommer ind i gruppen efter en visiterende samtale, hvor jeg vurderer om gruppe er hensigtsmæssigt, og i hvilken gruppe man i givet fald vil passe bedst ind. Sammensætningen i gruppen skifter løbende, så det er ikke altid man passer sammen med de deltagere der er i gruppen på det pågældende tidspunkt.