Sara Hauge

Terapi

Gruppeterapi

Hvis jeg kunne, ville jeg selv gå i en af mine grupper. Deltagerne er virkelig søde ved hinanden og arbejder seriøst med dem selv. Jeg kan sige rigtig, rigtig mange positive ting om gruppeterapi.

At være sig selv

Et af mine mål for gruppen er, at den er et sted hvor man kan være sig selv. De fleste af os har konstant parader oppe, for at sikre os at vi skjuler visse ting for vores omgivelser. At blive værdsat præcis som man er, uden at skulle ændre noget, gøre noget eller være dygtig til noget, er værdifuldt. Det påvirker ens selvbillede og lyst til at være med sig selv.

Når man kan mærke, at man er ok som man er, at man er værdifuld og værd at være sammen med, så er det lettere og mere trygt at være i verden.

Terapi

På det fundament arbejder vi mere klassisk terapeutisk. Vi arbejder med affektregulering, overlevelsesstrategier, skyld, skam og hvad der ellers er af spændende ting man kan være optaget af. Det er gruppen der bestemmer hvad der skal arbejdes med. Ofte påvirker vi alle hinanden og følges gennem forskellige temaer. I perioder kan vi have et særligt tema fx ensomhed. Uden at det er et must, kan vi så kredse om de forskellige issues, men med det tema i fokus.

Udviklingstraumer

Fælles for gruppedeltagerne er, at de kommer fra en barndom der har påvirket dem uhensigtsmæssigt, og at de ønsker at gøre sig fri af de påvirkninger. Det arbejder vi med på samme måde som i individuel terapi, men i et interesseret fællesskab.

Hjernen er meget formbar, hele livet igennem. Derfor vil et omsorgsfuldt, forstående og anerkendende fællesskab altid påvirke én positivt.

Diagnoser

Diagnoser bliver ikke brugt som kriterie for at blive optaget i gruppen. Mange deltagere i grupperne har gennem tiderne haft diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. De fleste har også haft angst, uden nødvendigvis at være diagnosticeret. Mange har også været depressive.

Diagnoser er altså hverken noget man skal have eller ikke skal have. De har kun den betydning som de har for den enkelte.

Grupper – praktisk

Jeg har to forskellige grupper til behandling af udviklingstraumer. For begge grupper gælder det, at et individuelt terapeutisk forløb inden grupperforløbet, er hensigtsmæssigt.

En grundlæggende følelse for de fleste gruppedeltagere er, at de udadtil er velfungerende, men indadtil oplever at noget ikke er som det kunne være. Der vil typisk være ensomhed og mindreværd, som indimellem stikker hovedet frem.

Den ene gruppe mødes hver anden tirsdag kl. 15-17, og der er 6 deltagere i gruppen.

Den anden gruppe mødes hver anden tirsdag kl. 14.30-15.30, og der er 4 deltagere i gruppen.

Man kommer ind i gruppen efter en visiterende samtale, hvor jeg vurderer om gruppe er hensigtsmæssigt, og i hvilken gruppe man i givet fald vil passe bedst ind. Sammensætningen i gruppen skifter løbende, så det er ikke altid man passer sammen med de deltagere der er i gruppen på det pågældende tidspunkt.